Tang Hua Seng

เรียนปั้นดินเซรามิกส์ได้ที่ตั้งฮั่วเส็ง ธนบุรี แล้วนะคะ #คอร์สปั้นดินเซรามิกส์ ให้มือสัมผัสความนุ่มของดินเหนียว ปั้นขึ้นรูปด้วยมือตามจินตนาการ เช่น ชุดถ้วยกาแฟและจานรอง ลงสีชิ้นงานในรูปแบบของตัวเอง...

1 like0 commentsLINE VOOM