"ตำนานชล"

"ตำนานชล"

@tamnanchonFriends 8,725

Timeline

๒๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ "วันปิยมหาราช" เพื่อน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันอเนกอนันต์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรและแผ่นดินสยาม ปวงข้าพระพุทธเจ้า น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่๕ ผู้ทรงเป็นที่รักเทิดทูนยิ่ง ทรงพระเมตตาคุณและพระมหาก ...See More
See More

Business Information

Closed on เปิดบริการทุกวัน
URL http://www.facebook.com/tamnanchonthailand
Phone 0863303399

Account Intro

Top