Takeco Engineering

Takeco Engineering

@takecoFriends 124

Timeline

ภาพหาดูได้ยาก "พ่อดุเรา...บอกให้เราไปถ่ายที่อื่น ให้เราสำรวมและให้ไปบอกคนข้างหลังให้เงียบๆ ด้วย" จากนั้นสมเด็จพระเทพฯ ก็ทรงหัวเราะหลังจากเล่าเรื่องที่พ่อดุตัวเองต่อนักข่าวอย่างมีความสุข #ขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป #พระองค์จะอยู่ในใจคนไทยตลอดกาล
See More
Top