ต.ตรวจบ้าน

ลองเปลี่ยนมาใช้มิเตอร์ไฟ TOU และปรับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า⚡️ค่าไฟก็จะลดลง . 📌มิเตอร์ไฟ TOU คือ อัตราการจัดเก็บค่าไฟฟ้าที่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาการใช้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง 🌞On Peak ตั้งแต่วันจันทร์-วันศ...

2 likes0 commentsLINE VOOM