เล่นพืนฐานอ่านเทคนิค

เล่นพืนฐานอ่านเทคนิค

@systemtradeFriends 25,025

Timeline

สรุปภาวะตลาดจากโบรก ศุกร์ 21 ตค.
See More

ภาพบรรยากาศ workshop กลุ่มเล็ก

See More

Account Intro

รายละเอียดเพิ่มเติม และสำรองที่นั่งที่
http://goo.gl/lsQCYr

Jobs

บลจ. โบรกเกอร์ หรือสำนักพิมพ์ใด ต้องการจัดกิจกรรม เพื่อประชาสัมพันธ์ สัมมนา หนังสือ ทำโพล หรืออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับนักลงทุน สามารถติดต่อได้ที่ info@workshop.in.th หรือ 096-071-3336

* Official Line เล่นพื้นฐาน อ่านเทคนิค สมาชิกทั้งหมดเป็นนักลงทุนแท้จ…
See More
Top