SYS2U

@sys2uFriends 9,013

Timeline

SYS2U.COM - จัดส่งสินค้าไร้สายตัวแรงเน้นการใช้งานหนัก 100-150+ ผู้ใช้งานสบายๆ UBiQUiTi UniFi AP AC PRO (UAP-AC-PRO) ความเร็วไร้สาย 450+1300 Mbps ตรงไหนใช้งานหนักๆ ล๊อบบี้โรงแรม ห้องประชุม ห้องเรียน พื้นที่เอนกประสงค์ ฯลฯ ตัวเดียว 150+ ผู้ใช้งานสบายๆ ครับ *** UAP AC P ...See More
See More

Location

Address
5/27 ซ.อนามัย ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง… See More
Location
หมู่บ้านกลางเมือง
ซอยศรีนครินทร์24 หรือซอยอนามัย

Business Information

Account Intro

ซิสทูยู ออนไลน์ - SYS2U.COM - 24 Hour Online Networking Store
Top