SYS2U

@sys2uFriends 6,421

Timeline

อยากปล่อยไร้สายเน้นจุดไหน ติดที่จุดนั้น ! อุปกรณ์ UBiQUiTi UniFi AC In-Wall (UAP-AC-IW) ออกแบบมาติดตั้งผนัง เน้นปล่อยสัญญาณตรงจุดเน้นบริเวณนั้น ไร้สาย ความเร็วสูง 300+867 Mbps 2 ความถี่พร้อมกัน + มาพร้อมด้วย 3 พอร์ท 1000 Mbps (1 พอร์ท IN, 2 พอร์ท OUT) *** รับไฟ IEEE ...See More
See More

Location

Address
5/27 ซ.อนามัย ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง… See More
Location
หมู่บ้านกลางเมือง
ซอยศรีนครินทร์24 หรือซอยอนามัย

Business Information

Account Intro

ซิสทูยู ออนไลน์ - SYS2U.COM - 24 Hour Online Networking Store
Top