SYS2U

@sys2uFriends 5,577

Timeline

สวดมนต์ข้ามปี 2560 เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความสิริมงคล เทศกาลปีใหม่กำลังจะก้าวเข้ามาอีกครั้งแล้วครับ เป็นช่วงเวลาที่ผู้คนทั่วโลกต่างตื่นเต้นและเฝ้ารอคอยนับถอยหลังไปด้วยกัน และเพื่อเป็นการเริ่มต้นในสิ่งใหม่แบบวิถีชาวพุทธ จึงอยากชวนเชิญพุทธศาสนิกชนคนไทยมาร่วมสวด ...See More
See More

Location

Address
5/27 ซ.อนามัย ถ.ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง… See More
Location
หมู่บ้านกลางเมือง
ซอยศรีนครินทร์24 หรือซอยอนามัย

Business Information

Account Intro

ซิสทูยู ออนไลน์ - SYS2U.COM - 24 Hour Online Networking Store
Top