เทศบาลตำบลหมอนนาง

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี เข้าคูหา รับบัตร ๒ ใบ - (ม่วง)บัตรสีม่วงเลือกนายกเทศมนตรี กากบาท x ได้หมายเลขเดียว - (ชมพู)บัตรสีชมพูเล...

0 likes0 commentsLINE VOOM