เทศบาลตำบลหมอนนาง

เทศบาลตำบลหมอนนาง และ สภาวัฒนธรรมตำบลหมอนนาง กำหนดจัดงานประเพณีวิ่งควาย ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ซึ่งกำหนดจัด ในวันอาทิตย์ ที่ 7 พฤศจิกายน 2564 โดยมีกิจกรรม ดังน...

0 likes0 commentsLINE VOOM