PMACCGROUP

กฎหมายอีเพย์เม้นท์ มีผลบังคับใช้แล้ว เริ่ม 21 มีนาคม 2562 สำหรับข้อมูลที่ได้มา จะนำไปวิเคราะห์ และจัดทำแผนปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษียิ่งขึ้น

2 likes0 commentsLINE VOOM