CH.TECH

CH.TECH

@sxq4960rFriends 1,130

Timeline

เรียนเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองและมอบตัว นักเรียน ปวข2-3 ทุกสาขาวิชา ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค 2560 เวลา 08.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค)
See More

ช.เทค ChTech

Location

Address
330 ม.2 ซ.อู่ทอง ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ เมืองฯ… See More
Location
โรบินสัน สมุทรปราการ
นิคมอุตสาหกรรมบางปู

Business Information

Hours 8.30-16.30 น.
Closed on ส.-อา.
URL http://www.chtech.ac.th
Phone 02-382-7471-72
ปวช., ปวส. อุตสาหกรรม, บริหารธุรกิจ

Account Intro

สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน เปิดสอน ปวช. และปวส. ช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ รอบเช้า-ค่ำ-วันอาทิตย์
Top