CH.TECH

CH.TECH

@sxq4960rFriends 1,094

Timeline

อนาคตที่ดีกว่า...ที่คุณเลือกได้ ช.เทค มุ่งสร้าง คนเก่ง คนดี มีความสุข
See More

ช.เทค ChTech

Location

Address
330 ม.2 ซ.อู่ทอง ถ.พุทธรักษา ต.ท้ายบ้านใหม่ เมืองฯ… See More
Location
โรบินสัน สมุทรปราการ
นิคมอุตสาหกรรมบางปู

Business Information

Hours 8.30-16.30 น.
Closed on ส.-อา.
URL http://www.chtech.ac.th
Phone 02-382-7471-72
ปวช., ปวส. อุตสาหกรรม, บริหารธุรกิจ

Account Intro

สถาบันอาชีวศึกษาเอกชน เปิดสอน ปวช. และปวส. ช่างอุตสาหกรรมและบริหารธุรกิจ รอบเช้า-ค่ำ-วันอาทิตย์
Top