ตั้งจิบเซ้ง พาหุรัด

Friends 27,775

TANG JIB SENG

บรรยากาศภายในร้านSee more

บรรยากาศภายในร้าน สาขาพาหุรัด

บรรยากาศ ภายในร้าน

บรรยากาศภายในร้าน สาขาพาหุรัด

บรรยากาศภายในร้าน สาขาพาหุรัด

สินค้าภายในร้าน สาขา พาหุรัด

น้ำหวานรสต่างๆ

สินค้าภายในร้าน สาขา พาหุรัด

อุปกรณ์ และ วัตถุดิบ เบเกอรี่

สินค้าภายในร้าน สาขา พาหุรัด

น้ำหวานรสต่างๆ

สินค้าภายในร้าน สาขา พาหุรัด

เทียนลายต่างๆ

Country or region: Thailand