SiamWealthManagement

SiamWealthManagement

@swmthailandFriends 52

Timeline

เนื่องจากในปีนี้ เป็นครั้งแรกที่ทางคณะกรรมการมาตรฐานการวางแผนการเงิน (Financial Planning Standards Board Ltd. หรือ FPSB) ผู้ออกใบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพนักวางแผนการเงิน CFP ได้เริ่มต้นรณรงค์ให้ทุกวันที่ 4 ตุลาคมของทุกปี เป็น วันวางแผนการเงินโลก หรือ World Financial Plann ...See More
4 เหตุผลที่ทุกคนควรวางแผนการเงิน | Siam Wealth Management | Thailand www.siamwealthmanagement.com ทำไมต้องวางแผนการเงิน ?วางแผนการเงินแล้วชีวิตจะดี๊ดีได้ยังไง ?การวางแผนมันเป็นเรื่องเฉพาะของคนมีเงินเท่านั้น คนไม่มีเงินจะวางแผนไปทำไม ? คงอาจจะเป็นคำถาม ..
See More
Top