SwimKidz Thailand

SwimKidz Thailand

@swimkidzthailandFriends 943

Timeline

[ข้อความ Broadcast] 📢📢📢 ประกาศ 📢📢📢 เนื่องด้วยวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน การไฟฟ้าฯ จะดับกระแสไฟฟ้าฉุกเฉินบริเวณ ถ.อินทราวาส ส่งผลให้ 📢📢📢 🚫Swimkidz ปิดทำการวันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2560🚫 📷 เลื่อนสัปดาห์ถ่ายภาพนิ่งเป็น 9-17 กันยายน 📷 ☎️ สอบถามเพิ่มเติม 081495 ...See More
See More
Top