• 0
  • 1
  • 2
  • 3

SweetFlowerByIssaree

@sweetflowerFriends 1,333

Timeline

รับจัดดอกไม้สด ดอกไม้ประดิษฐ์ sticon sticon sticon ** สนใจกรุณาติดต่อสอบถามทางร้านเพราะสินค้าราคาไม่ตายตัว ดอกไม้บางชนิดมีแค่บางฤดูกาลเท่านั้นค่ะ หากลูกค้าต้องการเลือกแบบ เลือกสี หรือประเภทของดอกไม้ และระบุจำนวน รบกวนสั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 3-7 วันนะคะ ** FB: sweetflowerbyissaree ...See More
See More

Fresh Flower

Location

Address
159 ลักษณาเพลส เขตดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพ 10400
Location
โรงเรียนปัญจทรัพย์
MRT สถานี รัชดาภืเษก

Business Information

Hours 09:00-18:30
Closed on Monday - Saturday
URL http://www.sweetflower.co.th
https://www.instagram.com/sweetflowerbyissaree/
Phone 0909787295
Top