Collakenko

💥โรคเข่าเสื่อมภัยเงียบผู้สูงอายุ💥 . โรคข้อเข่าเสื่อมพบได้มากในผู้สูงอายุ ทำให้เกิดอาการปวดเข่า บวมแดง เข่าฝืด ยึด มีเสียงดังในเข่า ไม่ว่าความรุนแรงของอาการจะมากหรือน้อย ก็เป็นปัญหาในการดำเนินชีวิ...

2 likes0 commentsLINE VOOM