Suzuki Rama5

Suzuki Rama5

@suzukirama5Friends 773

Timeline

ฟรี❗ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนเดินทางไกล -ตรวจเช็คสภาพน้ำมันเครื่อง -ตรวจเช็คการทำงานของระบบเบรค -ตรวจขันน็อต ระบบช่วงล่างทั้งหมด -ตรวจเช็คระบบไฟส่องสว่าง ไฟสัญญาณเตือน แตร -ตรวจเช็คสภาพลมยางและแรงดันลมยาง -ตรวจเช็คการทำงานของระบบเครื่องยนต์ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง รวมล้า ...See More
See More
Top