คนส่วนใหญ่มองว่า เราคือผู้ผลิตข้าว จริงๆแล้ว“ไม่ใช่เลยค่ะ”
เคยมีใครนึกถึงคนกลุ่มนี้บ้างไหม?เราเชื่อว่าคุณต้องรู้จักคนกลุ่มนี้แน่ๆ