Suwannaphum Rice

#ล็อคดาวน์แต่ไม่ล็อคครัว 🧑‍🍳 อิ่มฟิน ~ ทุกมื้ออาหารไปกับข้าวหอมมะลิร้อน ร้อน ด้วยเมนู 🐷 แสนง๊าย ง่าย พบกับเมนู 📌 " ผั ด พ ริ ก ห ย ว ก ห มู สั บ กับ แ ก ง จื ด ห มู สั บ " เมนูวันนี้เอาใจคนคล...

7 likes0 commentsLINE VOOM