Suwannaphum Rice

วันเข้าพรรษา 🌾 ปีนี้ตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทอธิษฐานว่าจะพักประจำ ณ ที่ไดที่หนึ่ง ตลอดเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน

3 likes0 commentsLINE VOOM