เทคนิคสุพรรณบุรี

เทคนิคสุพรรณบุรี

@suphantcFriends 273

Timeline

ท่านที่มีความประสงค์ จะร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา กองละ 299 บาท โดยจะได้รับพระวิษณุกรรม 1 องค์ (จัดสร้าง 20,999 องค์) สามารถจองและร่วมทำบุญ ผ่านคณะกรรมการดำเนินงาน และผู้ประสานงาน นอกจากนี้ยังสามารถร่วมทำบุญ ผ่านธนาคารกรุงไทย สาขาสุพรรณบุรี เลขที่บั ...See More
See More
Top