สำนักงานบัญชีศุภรา

สำนักงานบัญชีศุภรา

@suparaconsultFriends 118

Timeline

ประกาศแล้ว ลดภาษี vat เป็น 7 % ไปอีก 1 ปี พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 669) พ.ศ. 2561 กำหนดให้จัดเก็บภาษีมูลเพิ่ม 7% (6.3% + นำส่งท้องถิ่น 0.7%) ไปอีก 1 ปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 ...See More
See More

Location

Address
บริษัทศุภราคอนซัลแตนท์จำกัด 82/6 อรสิรินบิสสิเนสพา… See More
Location
ตรงข้ามศูนย์มิตซูรวมโชค

Business Information

Hours 8.30-17.00
Closed on Sunday
URL https://suparaaccount.com
https://suparaconsult.com
Phone 053-244836
Top