ศ.ปฏิบัติธรรมท่าม่วง

ศ.ปฏิบัติธรรมท่าม่วง

@stt0836wFriends 772

Timeline

✡ทางมาแห่งความสุข 🌼 ความสงบของใจภายในเป็นทางมาแห่งความสุข เมื่อใจเรามีความสุข จะอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุข 🌼 แม้อยู่ตามลำพังก็มีความสุข อยู่ตามป่าตามเขา เราก็มีความสุข 🌼 สามารถเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเอง แต่ถ้าใจไม่สงบ อยู่ที่ไหนใจก็ไม่สงบ และไม่มีความสุข ความส ...See More
See More
Top