สมาคมนักข่าวฯ-TJA

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ““การรายงานข่าวในภาวะวิกฤตและสาธารณภัย” รุ่นที่ ๑๑ ระหว่าง ๑๑-๑๓ กันยายน สื่อมวลชนที่สนใจเข้าร่วมการอบรมลงทะเบียนได้ที่ www.tja.or.th (รับจำนวนจ...

0 likes0 commentsLINE VOOM