STOUniversity

STOUniversity

@stouniversityFriends 13,884

Timeline

ศูนย์บริการครบวงจร (One Stop Service) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี จะเปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษ ในวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม และ 6 สิงหาคม 2560 นักศึกษาสามารถมาติดต่อสมัครเรียนพร้อมรับสื่อการสอนกลับบ้านทันที ชำระค่าลงทะเบียนการเรียน ติดต่อขอเพิ่ม/ถอน ชุดวิชา พ ...See More
See More

Location

Address
นนทบุรีปากเกร็ด9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด
Top