stock2morrow

รู้หรือไม่? จากรายงานผลการสำรวจทักษะทางการเงินของไทย ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (ฉบับล่าสุด) ครอบคลุมทุกช่วงวัย จาก 12,402 ครัวเรือน พบว่า คนไทยที่ทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ เคยหลงเชื่อคำแนะนำให้ลงทุนในผ...

0 likes0 commentsLINE VOOM