STEPS Academy

เริ่มต้นทำโฆษณาต้องรู้!! รูปแบบโฆษณาบน 5 แพลตฟอร์มออนไลน์ 🎯 . สิ่งหนึ่งที่ควรรู้ก่อนเริ่มลงมือทำโฆษณา คือโฆษณาจะมีหลากหลายรูปแบบ แต่ละรูปแบบก็จะมีเป้าหมายแตกต่างกัน จึงต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่...

0 likes0 commentsLINE VOOM