Supsathit School

Supsathit School

@sstschoolFriends 201

Timeline

ขอแสดงความยินกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 ที่สามารถสอบเข้าเรียนต่อ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมกับ โรงเรียนวัชรวิทยา ได้ 21 ที่นั่ง จากจำนวนที่ประสงค์ไปสอบภายนอก 22 คน ถือว่าเป็นผลสำเร็จอย่างยิ่ง
See More

Business Information

Phone 055854792
Top