วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยนานาชาติ

@ssruicFriends 983

Timeline

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ(MOU) ระหว่างธนาคารออมสิน และสถาบันอุดมศึกษา ๑๖ แห่ง โดยธนาคารออมสินมีความประสงค์ให้มหาวิทยาลัยฯ มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จุดประสงค์ของการดำเนินกิจกรรมคือ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกล ...See More
See More

Location

Address
วิทยาลัยนานาชาติ 111/5 หมู่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล… See More
Location
แยกม.มหิดล ไปทางบางเลน
จากปั๊ม ปตท. 1 กม. เลี้ยวซ้าย

Business Information

Hours 8:00-16:30
Closed on วันหยุดราชการ
URL http://www.ssruic.ssru.ac.th
Phone 034-964-946
Top