Pazzo

6 อาชีพ ไม่แคร์เพศและ “ทอมทำได้” เป็นทอมทั้งที อย่ามองแค่วันนี้ แต่ต้องมองไกลให้ถึงอนาคต แต่ถ้าคุณกำลังกังวลว่า เพศจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือไม่ ลองมาอัพเดท “6 อาชีพ” ทอมทำได้! เพื่อเป็นการการันตี...

28 likes17 commentsLINE VOOM