สรท. TDRG

Friends 1,068
  • สอบถามเกี่ยวกับ TDRG
  • Tue 08:30 - 17:00
  • Replies within an hour
  • หยุดนักขัตฤกษ์
  • 022980769
  • http://www.tcmc.or.th
  • 10400 Bangkok Metropolis 979/105 SM TOWER สามเสนใน พญาไท

Mixed media feed

TDRG Seeker V.6206

บทความค่าน้ำหนักสัมพัทธ์

บทความค่าน้ำหนักสัมพัทธ์สำหรับกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมประเทศไทย ฉบับ 6.2

TDRG Seeker V.6206

TDS6206.exe เป็น grouper version ใหม่ สำหรับใช้แทน TDS6205.exe ซึ่งไม่สามารถใช้ได้หลังวันที่ 31 มีนาคม 2562 วิธีใช้: นำโปรแกรมใหม่นี้ไปวางแทนหรือวางไว้ในที่เดียวกับ TDS6205.exe และสามารถเริ่มใช้ได้ตามปกติ

Country or region: Thailand