มหาวิทยาลัยศรีปทุม

Friends 53,180

SPU เรียนกับตัวจริง

Mixed media feedSee more

ข้อมูลบัญชี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2562 จัดเต็มทุนดีๆ - ทุน SPU โควตา ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป รับผู้จบ ปวช. / ม.6 / กศน. / ปวส. มีคณะที่เปิดสอน ดังนี้ • นิติศาสตร์ • บัญชี • บริหารธุรกิจ • สถาปัตยกรรมศาสตร์ • วิศวกรรมศาสตร์ • เทคโนโลยีสารสนเทศ • ดิจิทัลมีเดีย • นิเทศศาสตร์ • ศิลปศาสตร์ • Sripatum International College • วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ • วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน • วิทยาลัยการบินและคมนาคม • คณะสหวิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) เวลา 9.00-17.00 น. สอบถามโทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4

Country or region: Unspecified