มหาวิทยาลัยศรีปทุม

@sripatumFriends 23,852

Timeline

"หมอผ่าตัด ผ่ากระโหลกได้ เปิดสมองออกมาได้ แต่ไม่สามารถยัดอะไรลงไปให้คนคิด คนเชื่อ แบบนั้นแบบนี้ได้ แต่พวกนิเทศศาสตร์ทำได้ ผมแอบภูมิใจที่งานหนังของผม มีส่วนในการผ่าตัดสังคมไทย ในช่วงชีวิตที่ผ่านมา" | "พี่เก้ง" คุณจิระ มะลิกุล ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภา ...See More
See More

Location

Address
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กร… See More
Location
กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

Business Information

Account Intro

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2560 (โควตาพิเศษ)
พิเศษ! ขยายเวลา รับทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท*
วันนี้ - 31 มี.ค. 60
รับผู้จบ ปวช. / ม.6 / กศน. / ปวส.

มีคณะที่เปิดสอน ดังนี้
• นิติศาสตร์
• บัญชี
• บริหารธุรกิจ
• สถาปัตยกรรมศาสตร์
• วิศว…
See More
Top