มหาวิทยาลัยศรีปทุม

@sripatumFriends 24,417

Timeline

เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ของเด็กนิเทศ SPU เด็กนิเทศ สาขา RTV : วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ ออกกองถ่ายหนังสั้น "ศาสตร์พระราชา ศาสตร์แห่งแผ่นดิน" รอชมผลงานของพวกเรานะคะ #คณะนิเทศศาสตร์ #SPU #Dekspu #Sripatum #SripatumUniversity #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เร ...See More
See More

Location

Address
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กร… See More
Location
กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์

Business Information

Account Intro

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2560 (โควตาพิเศษ)
พิเศษ! ขยายเวลา รับทุนการศึกษาสูงสุด 15,000 บาท*
วันนี้ - 31 มี.ค. 60
รับผู้จบ ปวช. / ม.6 / กศน. / ปวส.

มีคณะที่เปิดสอน ดังนี้
• นิติศาสตร์
• บัญชี
• บริหารธุรกิจ
• สถาปัตยกรรมศาสตร์
• วิศว…
See More
Top