สมัครเรียน ม.ศรีปทุม

@spuadmissionFriends 19,269

Timeline

คณะบัญชี SPU จัดอบรม "update การบัญชี ภาษีอากร และสอบบัญชี" (เตรียมสอบ TA) นักบัญชีนับชั่วโมง CPD ผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี รวม 19.30 ชม. สมัครได้ที่ https://www.spu.ac.th/fac/account/th/content.php?cid=7194 โทร. 02-5791111 ต่อ 2374- ...See More
คณะบัญชี ขอเชิญร่วมอบรม หลักสูตรการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง ทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี CPD
See More

Business Information

Account Intro

มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 1/2560 (รอบปกติ)
ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 60
เปิดเทอม 28 สิงหาคม 60

รับผู้จบ ปวช. / ม.6 / กศน. / ปวส.

มีคณะที่เปิดสอน ดังนี้
• นิติศาสตร์
• บัญชี
• บริหารธุรกิจ
• สถาปัตยกรรมศาสตร์
• วิศวกรรมศาส…
See More
Top