กวดวิชาสุรพจน์วิทยา

กวดวิชาสุรพจน์วิทยา

@sptutorFriends 514

Timeline

🎉🎉 โรงเรียนสุรพจน์วิทยา (SPTUTOR) ได้รับการประเมินคุณภาพจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นโรงเรียนนอกระบบที่ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับ " ดีมาก " เป็นอีกหนึ่งรางวัลที่สร้างความภาคภูมิใจ กำลังใจ การันตีคุณภาพ ความมุ่งมั่นที่เราได้ดำเนิน ...See More
See More

Business Information

Top