กวดวิชาสุรพจน์วิทยา

กวดวิชาสุรพจน์วิทยา

@sptutorFriends 454

Timeline

📢📢 คอร์ส Learning English is Fun! : สนทนาภาษาอังกฤษกับครูต่างชาติ สำหรับน้องๆระดับประถมศึกษา คอร์สที่จะสร้างความกล้า เพิ่มความมั่นใจ ที่จะพูด อ่าน ฟัง และการโต้ตอบ เรียนที่โรงเรียนสุรพจน์ 2 วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 13.30-14.30 น. เริ่มเรียน 27 พฤษภาคม ถึงวันที่ 23 กรกฎ ...See More
See More

Business Information

Top