ฐิติพงศ์คลินิกกายภาพ

Friends 230

คลินิกกายภาพบำบัด

Mixed media feed

ฐิติพงศ์ คลินิกฯ

ฐิติพงศ์ คลินิกกายภาพบำบัด เป็นคลินิกกายภาพบำบัด ในจังหวัดภูเก็ต ให้การดูแลด้วยวิธีการทางกายภาพบำบัด ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้รับบริการทางกายภาพบำบัดได้รับการดูแล หลังการตรวจประเมิน และวินิจฉัยจากนักกายภาพบำบัด การบำบัดความบกพร่องของร่างกายนั้น นักกายภาพบำบัดใช้เครื่องมือและวิธีการทางกายภาพบำบัด เช่น - การออกกำลังกายเพื่อการรักษา (Therapeutic exercise), - การรักษาด้วยการจัด – ดัด – ดึง (Mobilization), - การใช้เครื่องไฟฟ้าบำบัด (Electrotherapy), - ความร้อน – ความเย็นในการรักษา (Superficial heat - cold therapy), - การฝึกผ่อนคลาย (Relaxation training), - การฝึกกิจวัตรประจำวัน (ADL training), - การฝึกเดิน (Gait training) เป็นต้น ตัวอย่าง อาการหรือภาวะโรคที่สามารถตรวจประเมินและให้การรักษาทางกายภาพบำบัด - อาการปวด คอ บ่า หลัง - การเคลื่อนไหวของข้อต่อจำกัด; ไหล่ติด เข่าติด - เอ็นข้อต่ออักเสบ; นิ้วล็อค, เอ็นร้อยหวายอักเสบ, รองช้ำ, ปวดข้อรูมาตอยด์ - กายภาพบำบัดทางระบบประสาท เพื่อฟื้นฟูกลุ่มผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง; อัมพฤกษ์, บาดเจ็บไขสันหลัง; อัมพาต, ผู้ป่วยพาร์กินสัน ฯลฯ - บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย - การฟื้นฟูหลังการผ่าตัด; เปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพกฯลฯ - ข้อจำกัดในการวิ่ง เคลื่อนไหว ขึ้นลงบันได เป็นต้น

Country or region: Unspecified