สนง.พรีเมี่ยม พลัส

สนง.พรีเมี่ยม พลัส

@sph7421gFriends 117

Timeline

มาร่วมงานกับเรานะครับ... คุณสมบัติ... 1. จบการศึกษาระดับ ปวส./ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี 2. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี 3. มีความรู้ความสามารถด้านงานบัญชี เช่น การลงบันทึกรับ-จ่ายประจำวัน, บันทึกบัญชีรายวัน บัญชีแยกประเภท เป็นต้น 4. ...See More
สำนักงานบัญชีพรีเมี่ยม พลัส
See More
Top