Jear Computer&Repair

@spg6027wFriends 700

Timeline

TAFF MK V รุ่น CRU-43 ออกแบบพิเศษ สำหรับบันทึกเวลา การเข้า-ออกของพนักงานสามารถใช้งานร่วมกับบัตรพนักงาน และลายนิ้วมือเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และป้องกัน การรูดบัตร แทนกันของพนักงาน และความพิเศษของรุ่นสามารถเก็บข้อมูลการบันทึกเวลาเข้า-ออกได้สูงสุด 6,000 Records และรองรับ ...See More
See More

Location

Address
41/2 ซอย15 ถ.ปากน้ำ ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี 94… See More

Business Information

Hours 10.00 - 23.00
Closed on วันศุกร์
URL https://www.facebook.com/jearepair/
Phone 08-9060-1182

Account Intro

คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญ ถ้าเรารู้จักใช้มัน ใช้ไอเดียอย่างสร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน ก้าวทันเทคโนโลยี®
Top