Spa Go Inter

Spa Go Inter

@spagointerFriends 287

Timeline

#สปาโกอินเตอร์ ขอรับสมัครพนักงานนวดหญิง จำนวน 2 คน -ประกันรายได้วันละ 300 บาท -มีที่พักและข้าวสารฟรี อยู่แบบครอบครัว บอสใจดีมาก -ขอคนมีประสบการณ์ พร้อมใบประกาศผ่านการอบรม 150 ชั่วโมง **ขอคนที่พร้อมทำงาน ยอมรับอยู่ภายใต้ระบบการทำงาน ต้องการคนที่อยู่ประจำ พักพาส หรือมา ...See More
See More
Top