มูลนิธิเด็กโสสะฯ

@sosthailandFriends 870

Timeline

"สองสาวน้อย ณ หมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย" สองสาวฝาแฝดแห่งหมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย กับรอยยิ้มน้อยๆ และชีวิตอันเรียบง่ายในครอบครัวโสสะอันอบอุ่น ที่เกิดขึ้นได้ด้วยจิตเมตตาจากทุกท่านที่มอบให้เด็กๆ ทุกคนในครอบครัวโสสะทั่วประเทศไทยได้เติบโตและมีวัยเด็กที่มีความสุขอีกครั้งค่ะ ...See More
See More

Location

Address
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมือง อำเภ… See More

Business Information

Hours 8.30-17.00
Closed on Saturday and Sunday
URL http://www.sosthailand.org
Phone 02-380-1177

Account Intro

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดพ่อแม่ ญาติมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ซึ่งได้นำรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กมาจากองค์กรหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages International) ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการ…See More
Top