มูลนิธิเด็กโสสะฯ

@sosthailandFriends 1,598

Timeline

"ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร.... วันนี้คุณสามารถเป็นคนที่มอบครอบครัวอันอบอุ่นให้แก่เด็กๆ ได้" สัปดาห์นี้พบกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มูลนิธิเด็กโสสะฯ ได้ที่ - ดิเอ็มโพเรียม ตั้งแต่วันที่ 22-28 มิ.ย. 60 - เดอะมอลล์ ท่าพระ ตั้งแต่วันที่ 22-28 มิ.ย. 60 - บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า ลาดพร้ ...See More
See More

Location

Address
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมือง อำเภ… See More

Business Information

Hours 8.30-17.00
Closed on Saturday and Sunday
URL http://www.sosthailand.org
Phone 02-380-1177

Account Intro

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดพ่อแม่ ญาติมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ซึ่งได้นำรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กมาจากองค์กรหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages International) ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการ…See More
Top