มูลนิธิเด็กโสสะฯ

@sosthailandFriends 1,750

Timeline

เสียงจากผู้ให้การสนับสนุนเลี้ยงดูเด็กโสสะ ความรู้สึกที่ได้มาร่วมงานกับมูลนิธิเด็กโสสะฯ คือเป็นการช่วยเหลือจริงๆ เพราะได้มาดู มาเห็นการช่วยเหลือแล้ว ถ้าไม่ได้ทำจากใจ คงไม่สามารถช่วยเหลือเด็กๆ ได้มากขนาดนี้ รู้สึกดีใจ และอยากจะ ช่วยเหลือด้วย ‘ใจ’ กับมูลนิธิเด็กโสสะฯ ต่อ ...See More
See More

Location

Address
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมือง อำเภ… See More

Business Information

Hours 8.30-17.00
Closed on Saturday and Sunday
URL http://www.sosthailand.org
Phone 02-380-1177

Account Intro

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดพ่อแม่ ญาติมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ซึ่งได้นำรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กมาจากองค์กรหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages International) ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการ…See More
Top