มูลนิธิเด็กโสสะฯ

@sosthailandFriends 2,815

Timeline

4 ประเภทของการละเมิดสิทธิเด็ก อ่านเพิ่มเติมที่: http://bit.ly/2FGxr7a สอบถามข้อมูล Inbox: m.me/SOSThailand Email: Info@sos-thailand.org Tel. 02-380-1177 #มูลนิธิเด็กโสสะ #sosthailand #sosthai
See More

Location

Address
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมือง อำเภ… See More

Business Information

Hours 8.30-17.00
Closed on Saturday and Sunday
URL http://www.sosthailand.org
Phone 02-380-1177

Account Intro

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดพ่อแม่ ญาติมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ซึ่งได้นำรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กมาจากองค์กรหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages International) ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการ…See More
Top