มูลนิธิเด็กโสสะฯ

@sosthailandFriends 1,076

Timeline

"ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร.... วันนี้คุณสามารถเป็นคนที่มอบครอบครัวอันอบอุ่นให้แก่เด็กๆ ได้" สัปดาห์นี้พบกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มูลนิธิเด็กโสสะฯ ได้ที่ - แม๊กซ์แวลู วังหิน ตั้งแต่วันที่ 16-23 ม.ค.60 - เทสโก้ โลตัส พลัสมอลล์ บางใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 17-23 ม.ค.60 - เดอะ มอลล ...See More
See More

Location

Address
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมือง อำเภ… See More

Business Information

Hours 8.30-17.00
Closed on Saturday and Sunday
URL http://www.sosthailand.org
Phone 02-380-1177

Account Intro

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดพ่อแม่ ญาติมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ซึ่งได้นำรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กมาจากองค์กรหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages International) ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการ…See More
Top