มูลนิธิเด็กโสสะฯ

@sosthailandFriends 2,595

Timeline

หลังเลิกเรียน หนูจะต้องรีบทำการบ้าน ทบทวนบทเรียนของตัวเองและน้องๆ เพื่อจะได้พาน้องๆ ออกมาเล่นสนุกก่อนรับประทานอาหารเย็น After school, I have to hurry to do my own homework and check my younger brothers' homework. Then all of us can be able to play at the playground a ...See More
See More

Location

Address
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมือง อำเภ… See More

Business Information

Hours 8.30-17.00
Closed on Saturday and Sunday
URL http://www.sosthailand.org
Phone 02-380-1177

Account Intro

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดพ่อแม่ ญาติมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ซึ่งได้นำรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กมาจากองค์กรหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages International) ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการ…See More
Top