มูลนิธิเด็กโสสะฯ

@sosthailandFriends 1,418

Timeline

บ้านแห่งความรัก ของเด็กทุกคน sticon สโลแกนที่มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยยึดถือในการดำเนินงานตลอด 46 ปีที่ผ่านมา เราดูแลเด็กที่สูญเสียบิดา มารดา ไร้ญาติมิตร ด้วยรูปแบบครอบครัวทดแทนถาวรระยะยาว เพื่อให้พวกเขาได้มีโอกาสอีกครั้งที่จะเติบโตใน ...See More
มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
See More

Location

Address
18 หมู่ 3 ซอยบุญศิริ ถนนสุขุมวิท ตำบลบางเมือง อำเภ… See More

Business Information

Hours 8.30-17.00
Closed on Saturday and Sunday
URL http://www.sosthailand.org
Phone 02-380-1177

Account Intro

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ได้ดำเนินการช่วยเหลือเด็กไทยที่ขาดพ่อแม่ ญาติมิตร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 ซึ่งได้นำรูปแบบการเลี้ยงดูเด็กมาจากองค์กรหมู่บ้านเด็กเอส โอ เอส สากล (SOS Children’s Villages International) ซึ่งปัจจุบันมีการดำเนินการ…See More
Top