Sopracie Official

Sopracie Official

@sopracieFriends 24,663

Timeline

sticon ลูกค้าหลายๆท่านที่ผ่านการสักมาแล้ว แต่อยากจะเปลี่ยนทรงหรือแก้คิ้วเพื่อให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น อาจจะกังวลว่าต้องลบคิ้วก่อนหรือไม่ จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยากหรือเปล่า sticon จากภาพ ลูกค้าเคยผ่านการสักมาแล้ว แต่สีเดิมยังคงเห็นเป็นรอยแดงจางๆ ซึ่งเคสนี้ สามารถฝังสีคิ้วแบบ vero ทับได ...See More
See More

Location

Address
Siam Paragon

Business Information

Hours 10.00-20.00
Phone 0853572642
Top