Songvithaya Theparak

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Songvithaya Theparak

@songtheparakFriends 1,119

Timeline

โรงเรียนในเครือทรงวิทยา ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ​ ห้องประชุม​ โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ ระหว่าง​วันที่​ 16-17​ ตุลาคม​ 2561 หัวข้อ​ "การออบแบบการสอนตามแนวคิด Brain-bas​e​d​ Learning​ (BBL) ในศตวรรษที่​ 21" โดย​ เมธีวิจัยอาวุโส​ สกว.​ นางพรพิไล​ เลิศวิชา https://yo ...See More
BBL เรียนรู้อย่างสนุก www.youtube.com อบรม BBL เปิดประสบการณ์ พัฒนาการเรียนรู้ให้นักเรียน ด้วยพลังสมอง
See More

ภาพโรงเรียน

See More

Location

Address
ทรงวิทยาเทพารักษ์ ซอยบุญธรรมอนุสรณ์

Business Information

Phone 027597651

Account Intro

ปีการศึกษา ๒๕๕๐ โรงเรียนทรงวิทยาแบริ่ง ได้รับคัดเลือกจากระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาดีเด่น รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเกียรติประวัติสูงสุดและสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ชุมชน และผู้ปกครองเป็นอย่างย…See More
Top