Vantegolds

Vantegolds

@snr3606iFriends 1,302

Timeline

จดหมายจากในหลวง ถึง สมเด็จพระเทพ ฯ 6 ตุลาคม 2547 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นำเผยแพร่ ——————————- ลูกพ่อ ในพื้นแผ่นดินนี้ ทุกสิ่งเป็นของคู่กันมาโดยตลอด มีความมืดและความสว่าง ความดีและความชั่ว ถ้าให้เลือกในสิ่งที่ตนชอบแล้ว ทุกคนปรารถนาความสว่าง ...See More
See More

History

Location

Address
Chanthaburi 22000

Business Information

Hours ทุกวันทำการ
Closed on ไม่มีวันหยุด
Phone 095-8893488

Account Intro

ความสุขที่คุณสัมผัสได้
Top