Assign

MacBook Pro Non Touch Bar (13-inch, 2017) 2.3GHz Core i5 SSD 256GB RAM 8GB สภาพดี เครื่องใช้งานได้ปกติดีครับ สภาพสวย มีรอยตามการใช้งานนิดหน่อย สภาพโดยรวม 90% ตอนนี้ Cycle Count 350 รอบเท่านั้น ไม่ม...

0 likes0 commentsLINE VOOM