SNAPPIX

SNAPPIX

@snappixFriends 8,156

Timeline

ถ้าอยากถ่ายภาพเก่งขึ้น แต่ไม่มีพื้นฐานอะไรเลย ทุกอย่างคือ 0 ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง ลองผิดๆถูกๆก็แล้วแต่ยังไม่ไปถึงไหน ยังจับทางไม่ได้ ยังไปต่อไม่ถูก นั่นไม่ใช่เพราะคุณไม่เก่ง ไม่มีความสามารถ ไม่ใช่คุณมีกล้องเลนส์ หรืออุปกรณ์ที่ไม่ดีพอ แต่เป็นเพราะมุมมองของคุณที่ถูก ...See More
See More

Location

Address
กรุงเทพมหานครพระโขนง210/1 ซ.สุขุมวิท64 แยก6-5-2-1 … See More
Top