givetochild

เพราะชีวิตไม่ได้มีไว้ให้ยอมแพ้ แค่”ยังทำไม่ได้วันนี้” แต่พรุ่งนี้จะดีกว่าเดิม เด็กพิการการเคลื่อนไหวทั่วประเทศ 45,000 คน เป็นรายใหม่ 3,000 ราย ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นด็กสมองพิการซึ่งเป็นผลลัพธ์จ...

13 likes1 commentLINE VOOM