19/10/2559

เข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็น "บุคคลตัวอย่างใน ภาคธุรกิจของใช้ส่วนตัวและเวชภัณฑ์" ในโครงการ บุคคลคุณภาพแห่งปี 2016 (QUALITY PERSONS OF THE YEAR 2016) มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประไทย