ตลาดสี่มุมเมือง

ตลาดสี่มุมเมือง

@smm_marketFriends 2,081

Timeline

สี่มุมเมืองร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประเพณีลอยกระทง คืนวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี เป็นวันลอยกระทง ประเพณีการลอยกระทง ถือเป็นการแสดงความขอบคุณ แสดงความเคารพ และขอขมาต่อพระแม่คงคา หรือเทพเจ้าแห่งน้ำ ที่ได้ใช้น้ำเพื่อชำระล้างและปล่อยสิ่งปฏิกูลลงในแ ...See More
See More
Top