Nova windows

การพิจารณาอันดับแรกคือขนาดของประตูคุณมีพื้นที่เพียงพอสำหรับประตูบานเลื่อนแบบเต็มความยาวหรือครึ่งบานหรือไม่ ประตูบานยาวจะพื้นที่ในบ้านของคุณมากขึ้นแต่อาจเหมาะสมหากบ้านของคุณมีห้องมีห้องขนาดใหญ่หรือหา...

0 likes0 commentsLINE VOOM