สาระเพื่อคนรักรถ

@smileinsureFriends 2,615

Timeline

ช่วยโลกสวย 🌎 ด้วยรถเรา ในวิกฤตโลกร้อนที่มีมานานเป็นผลมาจากฝีมือมนุษย์อย่างเรา และวิกฤตนี้กำลังส่งผลกระทบต่อเรา 🌑 ซึ่งเห็นได้ชัดจากสิ่งแวดล้อม อากาศที่แปรปรวน การละลายของน้ำแข็ง สัตว์ป่าที่เริ่มล้มตายหรือสูญพันธ์ไป มีการรณรงค์ให้เห็นอยู่บ่อยครั้งในการดูแลเรื่องนี้ ห ...See More
See More

Account Intro

“สาระเพื่อคนรักรถ” หรือ LINE @SmileInsure ดำเนินการโดย Smile Insure บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย (ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยเลขที่ ว00016/2561) ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จดทะเบียนภายใต้ชื่อ บริษัท ส…See More
Top