สาระเพื่อคนรักรถ

@smileinsureFriends 2,241

Timeline

อาการนี้หละ 😲 เบรก มีปัญหาชัวร์ ‼ เบรกเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องการการดูแลเป็นอย่างมาก 🧐 เพราะเบรกเกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนของรถ 🚕 หากเบรกไม่ดี สึกหรอ หรือเสียหาย 🚗 อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้เลยทีเดียว เพื่อความปลอดภัย 😀 วันนี้ Smile Insure มีวิธีสังเกตอาการผิ ...See More
See More

Account Intro

“สาระเพื่อคนรักรถ” หรือ LINE @SmileInsure ดำเนินการโดย Smile Insure บริษัทนายหน้าประกันวินาศภัย (ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยเลขที่ ว00016/2561) ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จดทะเบียนภายใต้ชื่อ บริษัท ส…See More
Top