สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย

@smethaiFriends 11,052

Timeline

สมาพันธ์SMEไทย ขอเชิญผปก. ร่วมทำแบบสำรวจโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขัน ของ SMEs ในการดำเนินธุรกิจในกลุ่ม ASEAN โดย ม.ขอนแก่น ข้อมูลที่ได้รับจะไม่มีผลใดๆ ต่อธุรกิจของท่าน ผลการศึกษาที่ได้รับ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา SMEs ในประเทศให้มีความเข้มแข็งต่อ ...See More
See More
Top